CAT

ENG

Collections 2015


Air-bag

Un disseny conceptualment senzill “unitat de control” control d’impacte lateral, sensors de presió, de velocitat, un generador que infla una bossa d’aire. Un aire que s’escapa, una bossa oberta brutalment cosida al metall. Aire brut que entra i surt d’un recipient encarcarat que no es tanca, que no s’obra. Peces que parlen de l’aire que no infla, que circula sense cap sentit, arrastrant tot el que troba, totes les partícules que hi ha i que respires. Aire que contamina perque està contaminat, que fa malbé el seu emboltori, el cos què ningú ha preservat.Puntades industrials

Bordar és adornar un teixit amb art i perfecció. La imatge varia segons la seva finalitat, ritual, religsa o quotidiana, d’una espiritualitat individual i col.lectiva. Els meus bordats són refineries, tubs, dipòsits...és el paisatge que veig, la meva casa, el meu territori. Un gest poètic que es contradiu amb la imatge que s’està bordant. El metall i la brillantor fa que sigui atractiu, permanent, de valor, però el que està explicant amb el bordat és l’herència que deixem, la imatge quotidina. És com la mateixa refineria, atractiva i repulsiva.

Un bordat que deixa pudor als llançols.

Coordinates
42,2509 - 3,2283

Coordinates
41.1741 - 1.2045