CAT

ENG

Collections 2018


Columna de vàlvules
i per sobreviure s' enforteix col.locant una estructura a la columna.

and with the passage of time is becoming rigid.